ปลั๊กไฟประเทศต่างๆ ระบบไฟฟ้าในประเทศเทศต่างๆ เตรียมปลั๊กไฟก่อนเดินทาง ข้อมูลก่อนเดินทาง ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟจีน ปลั๊กไฟยุโรป ปลั๊กไฟญี่ปุ่น ปลั๊กไฟเกาหลี

ปลั๊กไฟต่างประเทศ

PDF Print E-mail

ระบบไฟฟ้า และแบบปลั๊กไฟในประเทศต่าง ยุโรป จีน เอเชีย เกาหลี ญี่ปุ่น

ประเทศ / ระบบไฟฟ้า
 แบบปลั๊กไฟ
 จีน : A, C, I 
  220 V 50 Hz A/I/G
 ปลั๊กไฟแบบ A ปลั๊กไฟจีน  ปลั๊กไฟแบบ I ปลั๊กไฟจีน    ปลั๊กไฟแบบ G ปลั๊กไฟจีน
 เกาหลีใต้ : A, B, C, F 
 110 V/220 V 60 Hz A/B/C/F
 ปลั๊กไฟแบบ A ปลั๊กไฟเกาหลีใต้  ปลั๊กไฟแบบ B ปลั๊กไฟเกาหลีใต้    ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟเกาหลีใต้  ปลั๊กไฟแบบ F ปลั๊กไฟเกาหลีใต้
  ญี่ปุ่น : A, B  
  100 V 50 Hz/ 60 Hz * A/B
 ปลั๊กไฟแบบ A ปลั๊กไฟญี่ปุ่น  ปลั๊กไฟแบบ B ปลั๊กไฟญี่ปุ่น
 ฮ่องกง : G   
 220 V 50 Hz G
 ปลั๊กไฟแบบ G ปลั๊กไฟฮ่องกง
 มาเก๊า : D, G  
 220 V 50 Hz D/G
 ปลั๊กไฟแบบ D ปลั๊กไฟมาเก๊า  ปลั๊กไฟแบบ G ปลั๊กไฟมาเก๊า
 สิงคโปร์ : G  
  230 V 50 Hz G
 ปลั๊กไฟแบบ G ปลั๊กไฟสิงคโปร์
 มาเลเซีย : G  
  240 V 50 Hz G
 ปลั๊กไฟแบบ G ปลั๊กไฟมาเลเซีย
  ไต้หวัน : A, B   
  110 V 60 Hz A/B
 ปลั๊กไฟแบบ A ปลั๊กไฟไต้หวัน  ปลั๊กไฟแบบ B ปลั๊กไฟไต้หวัน
  เวียดนาม : A, C, G   
  220 V 50 Hz A/C/G
 ปลั๊กไฟแบบ A ปลั๊กไฟเวียดนาม  ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟเวียดนาม  ปลั๊กไฟแบบ G ปลั๊กไฟเวียดนาม
  อินเดีย : C, D, M     
  230 V 50 Hz C/D/M
 ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟอินเดีย  ปลั๊กไฟแบบ D ปลั๊กไฟอินเดีย  ปลั๊กไฟแบบ M ปลั๊กไฟอินเดีย
  เนปาล : C, D, M      
  230 V 50 Hz C/D/M
 ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟเนปาล ปลั๊กไฟแบบ D ปลั๊กไฟเนปาล  ปลั๊กไฟแบบ M ปลั๊กไฟเนปาล
  บรูไน : G       
  240 V 50 Hz G
 ปลั๊กไฟแบบ G
  กัมพูชา : A, C, G       
  230 V 50 Hz C/D/M
 ปลั๊กไฟแบบ A ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟแบบ G
  พม่า : C, D, F, G       
  230 V 50 Hz C/D/F/G
 ปลั๊กไฟแบบ C  ปลั๊กไฟแบบ D  ปลั๊กไฟแบบ F ปลั๊กไฟแบบ G
  อินโดนีเซีย : C, F       
  230 V 50 Hz C/F
 ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟแบบ F
  ฟิลิปปินส์ : A, B, C       
  220 V 60 Hz A/B/C
 ปลั๊กไฟแบบ A ปลั๊กไฟแบบ B ปลั๊กไฟแบบ C
  ภูฏาน : D, F, G       
  230 V 50 Hz D/F/G
 ปลั๊กไฟแบบ D ปลั๊กไฟแบบ F ปลั๊กไฟแบบ G
 อังกฤษ : G
 230 V 50 Hz G
 ปลั๊กไฟแบบ G    
 สหรัฐอเมริกา : A, B 
 120 V 60 Hz A /B
 ปลั๊กไฟแบบ A ปลั๊กไฟแบบ B
  ออสเตรเลีย :  I 
 240 V 50 Hz / I
 ปลั๊กไฟแบบ I
 นิวซีแลนด์ : I
 
240 V 50 Hz / I
ปลั๊กไฟแบบ I
  เยอรมนี : C, F 
 
230 V 50 Hz C/F
  ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟเยอรมัน ปลั๊กไฟแบบ F ปลั๊กไฟเยอรมัน
 อิตาลี : C, F, L 
 
230 V 50 Hz F/L
 ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟอิตาลี ปลั๊กไฟแบบ F ปลั๊กไฟอิตาลี ปลั๊กไฟแบบ L ปลั๊กไฟอิตาลี
 ฝรั่งเศส : C, E  
 
230 V 50 Hz C/ E
 ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟฝรั่งเศส ปลั๊กไฟแบบ E ปลั๊กไฟฝรั่งเศส
 ออสเตรีย : C, F 
 
230 V 50 Hz C / F
ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟออสเตรีย ปลั๊กไฟแบบ F ปลั๊กไฟออสเตรีย
 สวิตเซอร์แลนด์ : C, J  
 
230 V 50 Hz C / J
 ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟสวิตเซอร์แลนด์ ปลั๊กไฟแบบ J ปลั๊กไฟสวิตเซอร์แลนด์
 เนเธอร์แลนด์ : C, F 
 
230 V 50 Hz C/ F
ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟเนเธอร์แลนด์ ปลั๊กไฟแบบ F ปลั๊กไฟเนเธอร์แลนด์
 เบลเยียม : C, E 
 
230 V 50 Hz C/E
ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟเบลเยี่ยม ปลั๊กไฟแบบ E ปลั๊กไฟเบลเยี่ยม
  อียิปต์ : C, F 
 
220 V 50 Hz C / F
ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟอียิปต์ ปลั๊กไฟแบบ F ปลั๊กไฟอียิปต์
  เช็ก : E 
 
230 V 50 Hz E
ปลั๊กไฟแบบ E ปลั๊กไฟเช็ค
  โมนาโค : C, D, E, F 
 
230 V 50 Hz C/D/E/F
ปลั๊กไฟแบบ C  ปลั๊กไฟแบบ D ปลั๊กไฟแบบ E ปลั๊กไฟแบบ F
   ฮังการี : C, F 
 
230 V 50 Hz C/F
ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟฮังการี ปลั๊กไฟแบบ F ปลั๊กไฟฮังการี
  รัสเซีย : C, F 
 
230 V 50 Hz C/F
ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟรัสเซีย ปลั๊กไฟแบบ F ปลั๊กไฟรัสเซีย
  ตุรกี : C, F 
 
230 V 50 Hz C / F
ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟตุรกี ปลั๊กไฟแบบ F ปลั๊กไฟตุรกี
  แคนาดา : A, B  
 
120 V 60 Hz A/B
ปลั๊กไฟแบบ A ปลั๊กไฟแบบ B
  นอร์เวย์ : C, F  
 
230 V 50 Hz C/F
 ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟแบบ F
  สเปน : C, F  
 
230 V 50 Hz C/F 
  ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟแบบ F
  สวีเดน : C, F 
 
230 V 50 Hz C / F
  ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟแบบ F
  อาร์เจนตินา :  C, I  
 
220 V 50 Hz C/I
  ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟแบบ I
  กรีซ : C, F   
 
230 V 50 Hz C/F
  ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟแบบ F
  โปรตุเกส : C, F   
 
220 V 50 Hz C/I
  ปลั๊กไฟแบบ Cปลั๊กไฟแบบ F
 โครเอเชีย : C, F   
 
220 V 50 Hz C/I
  ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟแบบ F
  เดนมาร์ก : C, E, K    
 
230 V 50 Hz C/E/K
  ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟแบบ E  ปลั๊กไฟแบบ K
  ลักเซมเบิร์ก : C, F    
 
230 V 50 Hz C/F
  ปลั๊กไฟแบบ C ปลั๊กไฟแบบ F
Last Updated on Tuesday, 12 March 2013 16:43
 
top