ทัวร์ยุโรป ราคาถูก ทัวร์ยุโรป 2557 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2014 เที่ยวยุโรป โปรโมชั่น ทัวร์ยุโรป 2557 ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์ปราก สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour

ทัวร์ยุโรปEU2.เที่ยวอียิปต์ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นทิตลิส กันยายน -ธันวาคม 2014-MS

PDF Print E-mail

ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2557 ราคาถูกทัวร์ยุโรป กันยายน - ธันวาคม 2557 เที่ยว อียิปต์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ไคโร กีซ่า มหาพีรามิด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โรม...เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่า 2,000 ปี หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เวนิซ นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน สวิสเซอร์แลนด์ นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ปารีส...นครแฟชั่นชั้นำของโลก หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช
ราคาทัวร์  81,900 บาท
วันเดินทาง 8, 15, 22,  AUG 14   
5, 12, 19, 26 SEP 14   
3, 10, 24  OCT 14
7, 14, 21  NOV 14
12, 19  DEC 14
สายการบิน Egypt Air (MS)
Code EU2-9D-MS
 

ทัวร์ยุโรปEU3.เที่ยวอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 91,000 บาท 9วัน กรกฎาคม - กันยายน2557-EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2557 ราคาถูกทัวร์ยุโรป กรกฎาคม - กันยายน2014 เที่ยว อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 9 วัน เดินทางโดยสายการบิน...เอมิเรตส์ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวิ - บันไดสเปน - หอเอนปิซ่า - เวนิซ จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า – ยอดเขายุงเฟรา - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก-สะพานไม้คาเปล - แวร์ซายส์ - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูช - ประตูชัย
ราคาทัวร์  91,900 บาท
วันเดินทาง 4, 18, 25  JUL 14
8, 15, 22,  AUG 14
5, 12, 19, 26 SEP 14
สายการบิน Emirates Airline (EK)
Code EU3-9D-EK
 

ทัวร์ยุโรปEU1.1 อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน ขึ้นทิตลิส กรกฎาคม-กันยายน 81,900 บาท -EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ เมษายน 2012ทัวร์ยุโรป ราคาถูกมาก  เที่ยวโรม…เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่าสองพันปี ชมความงามของ…น้ำพุเทรวี่ โคลอสเซียม และบันไดสเปน ชมวิหารวาติกัน…นครอิสระปกครองตนเอง  หอเอนปิซ่า…สิงมหัศจรรย์ของโลก  ล่องกอนโดล่า ที่เวนิส…นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน สวิสเซอร์แลนด์… นั่งกระเช้าหมุนโรแตร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมมหานครปารีส…เมืองแฟชั่นชั้นนำของโลก ชมความอลังการของพระราชวังแวร์ซายน์  ประตูชัยอาร์เดอทริอองฟ์โดยสายการบิน Emirates Airline 8วัน
ราคาทัวร์ 81,900 บาท
วันเดินทาง 4, 11, 18, 25  JUL 14
1, 8, 15, 22 AUG 14
5, 12, 19, 26 SEP 14
สายการบิน Emirates Airline (EK)
รหัสทัวร์ EU1.1-8D-EK
 

เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน ขึ้นทิตลิส มิถุนายน - สิงหาคม 2014

PDF Print E-mail

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก 2557ทัวร์ยุโรป 2557 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เที่ยวกรุงโรม เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่า 2,000 ปี นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หอเอนปิซ่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เวนิซ นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน สวิสเซอร์แลนด์...นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ปารีส นครแฟชั่นชั้นนำของโลก หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช พิชิตยอดเขา Titlis
ราคาทัวร์ 81,900 บาท
วันเดินทาง 6-13, 13-20, 20-27 มิ.ย./ 4-11, 11-18 ก.ค./ 1-8, 8-15, 15-22, 22-29 ส.ค.57
สายการบิน Emirate (EK)
รหัสทัวร์ EU1.1-8D-EK
 

ทัวร์ยุโรปEU2.เที่ยวอียิปต์ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นทิตลิส กรกฎาคม-กันยายน 2014-MS

PDF Print E-mail

ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2557 ราคาถูกทัวร์ยุโรป กรกฎาคม-กันยายน 2557 เที่ยว อียิปต์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ไคโร กีซ่า มหาพีรามิด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โรม...เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่า 2,000 ปี หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เวนิซ นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน สวิสเซอร์แลนด์ นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ปารีส...นครแฟชั่นชั้นำของโลก หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช
ราคาทัวร์  81,900 บาท
วันเดินทาง 4, 18, 25 JUL 14
11-19 JUL 14
1, 8, 15, 22  AUG 14
5, 12, 19, 26  SEP 14
สายการบิน Egypt Air (MS)
Code EU2-9D-MS
 

ทัวร์ยุโรปตะวันออกEU4.เยอรมัน เชค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน มิถุนายน - สิงหาคม 2014-EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2014 โปรโมชันทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก2557 ยุโรปตะวันออก ดินแดนสุดแสนโรแมนติก เยอรมนี ปราสาทนอยชวานไตน์ จัตุรัส Marienplatz มิวนิค สาธารณรัฐเชค เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก กรุงปราก ฮังการี บูดาเปสต์ ล่องแม่น้ำดานูบ ป้อมชาวประมง ออสเตรีย กรุงเวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฮอฟบวร์ก รับประทานอาหารพื้นเมือง Heuriger ที่หมู่บ้านกรินซิ่ง พิเศษ เข้าชม ปราสาทนอยชวานชไตน์ ต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราแห่งวอลท์ดิสนีย์ Special Menu!!! ขาหมูต้นตำหรับเยอรมัน / Heuriger ที่หมู่บ้านกรินซิ่ง
ราคาทัวร์ 79,900 บาท
วันเดินทาง 4, 11, 18, 25  JUL 14
1, 8, 15, 22  AUG 14
5, 12, 19, 26 SEP 14
สายการบิน Emirate Airlines (EK)
Code EU4-9D-EK
 

ทัวร์ยุโรปEU1.2 อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน ขึ้นทิตลิส กันยายน-ธันวาคม 2557 -MS

PDF Print E-mail

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ เมษายน 2012ทัวร์ยุโรป ราคาถูกมาก  เที่ยวโรม…เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่า 2,000 ปี นครรัฐวาติกัน...มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หอเอนปิซ่า...สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เวนิซ...นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน สวิสเซอร์แลนด์...นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ปารีส...นครแฟชั่นชั้นนำของโลก หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช พิชิตยอดเขา Titlis นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis Special Menu!!! หอยเอสคาร์โก + สเต๊ก + ไวน์โดยสายการบิน Emirates Airline 8วัน
ราคาทัวร์ 81,900 บาท
วันเดินทาง 6, 13, 20, 27 SEP 14
4, 11, 25  OCT 14
8, 15, 22, 29 NOV 14
6, 13, 20 DEC 14
30 DEC – 06 JAN 15
สายการบิน Egyptair (MS)
รหัสทัวร์ EU1.2-8D-MS
 

ทัวร์ยุโรปEU1.2 อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน ขึ้นทิตลิส กรกฎาคม-กันยายน 81,900 บาท -MS

PDF Print E-mail

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ เมษายน 2012ทัวร์ยุโรป ราคาถูกมาก  เที่ยวโรม…เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่า 2,000 ปี นครรัฐวาติกัน...มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หอเอนปิซ่า...สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เวนิซ...นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน สวิสเซอร์แลนด์...นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ปารีส...นครแฟชั่นชั้นนำของโลก หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช พิชิตยอดเขา Titlis นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis Special Menu!!! หอยเอสคาร์โก + สเต๊ก + ไวน์โดยสายการบิน Emirates Airline 8วัน
ราคาทัวร์ 81,900 บาท
วันเดินทาง 4, 11, 18, 25  JUL 14
1, 8, 15, 22 AUG 14
5, 12, 19, 26 SEP 14
สายการบิน Egyptair (MS)
รหัสทัวร์ EU1.2-8D-MS
 

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอียิปต์ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นทิตลิส มิถุนายน 2557

PDF Print E-mail

ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2557 ราคาถูกทัวร์ยุโรป 2014 เที่ยว อียิปต์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ไคโร กิซ่า มหาพีรามิด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิยิปต์ โรม เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่า 2,000 ปี หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เวนิซ นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน สวิสเซอร์แลนด์ นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
ปารีส นครแฟชั่นชั้นนำของโลก หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช พิชิตยอดเขา Titlis นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis
ราคาทัวร์  85,900 บาท
วันเดินทาง 9-17, 16-24, 23-31 พ.ค./ 6-14, 13-21, 20-28 มิ.ย.57 
สายการบิน Egypt Air (MS)
Code EU2-9D-MS
 

เที่ยวยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน ขึ้นทิตลิส มิถุนายน - สิงหาคม 2557

PDF Print E-mail

ทัวร์ยุโรป วันแรงงาน 2557ทัวร์ยุโรป 2557 เที่ยวกรุงโรม เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่า 2,000 ปี นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เวนิซ นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน สวิสเซอร์แลนด์ นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ปารีส นครแฟชั่นชั้นนำของโลก หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช พิชิตยอดเขา Titlis นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis Special Menu!!! หอยเอสคาร์โก + สเต๊ก + ไวน์
ราคาทัวร์ 78,900 บาท
วันเดินทาง 6-13, 13-20, 20-27 มิ.ย./ 4-11, 11-18, 18-25, 24-31 ก.ค./ 9-16 ส.ค.57
สายการบิน Egypt Air (MS)
รหัสทัวร์ EU1.2-8D-MS
 

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน จุงฟราวน์ มิถุนายน - สิงหาคม 2014

PDF Print E-mail

ทัวร์ยุโรป 2557 ยอดเขาจุงเฟราน์ทัวร์ยุโรป 2557 เที่ยวมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม  น้ำพุเทรวิ บันไดสเปน หอเอนปิซ่า เวนิซ จัตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า ยอดเขายุงเฟรา อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก สะพานไม้คาเปล แวร์ซายส์ หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช ประตูชัย
ราคาทัวร์ 91,900
วันเดินทาง 6-14, 13-21, 20-28 มิ.ย./ 4-12, 11-19, 18-26, 24 ก.ค.- 1 ส.ค./ 9-16 ส.ค.57
สายการบิน Emirates (EK)
รหัสทัวร์ EU3-9D-EK
 


top