ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก ทัวร์จีน 2557 เที่ยวจางเจียเจี้ย 2014 หุบเขาอวตาร โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ย โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว เมืองโบราณเฟิ่งหวง ราคาประหยัด รับจัดกรุ๊ปทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา หุบเขาอวตาร โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน กันยายน - ตุลาคม 2557 / 2014 TG

PDF Print E-mail

ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก 2013ทัวร์จางเจียเจี้ย สิงหาคม - ตุลาคม 2557 / 2014 ราคาถูก บินตรงฉางซา “มหัศจรรย์มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย”  ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อ ว ต า ร” ฉางซา – จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน- โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย –ถ้ำพญามังกร- เทียนจื่อซาน -สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า -ลำธารแส้ทอง –สวนสาธารณะเฮ่อหลง-ระเบียงภาพ 10 ลี้- ถ้ำหวงหลงต้ง (ล่องเรือ) -ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู - ถนนซีปู้เจีย-เมือง CILI-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI SMILE (TG)
*** ชมโชว์อลังการที่สวยงามยิ่ง โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว ของเมืองจางเจียเจี้ย ***
ราคาทัวร์ 25,900 บาท
วันเดินทาง 27-31  ส.ค.57 
3,10,17,24 ก.ย.57
8,15,29 ต.ค.57
สายการบิน THAI SMILE (TG)
Code CharterTG
 

ทัวร์จางเจียเจี้ย กวางเจา ฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน KQ

PDF Print E-mail

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย 2557ชมมหัศจรรย์มรดกโลก จางเจียเจี้ย ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ในอวตาร บินเข้ากวางเจา ฉางซา เฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ถ้ำพญามังกร เทียนจื่อซาน สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ลำธารแส้ทอง สวนสาธารณะเฮ่อหลง-ระเบียงภาพ 10 ลี้  ชมโชว์อลังการที่สวยงามยิ่ง โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว ของเมืองจางเจียเจี้ย *** 
 
ราคาทัวร์ 29,900 บาท
วันเดินทาง 2-7, 13-18, 23-28 เม.ย./ 7-11, 16-21, 23-28 พ.ค.57
สายการบิน Kenya Airways (KQ)
Code CSX-6D5N-KQ
 

ทัวร์จางเจียเจี้ย กวางเจา ฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน KQ

PDF Print E-mail

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย สิงหาคม - กันยายน 2557 ชมมหัศจรรย์มรดกโลก จางเจียเจี้ย ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ในอวตาร บินเข้ากวางเจา ฉางซา เฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ถ้ำพญามังกร เทียนจื่อซาน สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ลำธารแส้ทอง สวนสาธารณะเฮ่อหลง-ระเบียงภาพ 10 ลี้  ชมโชว์อลังการที่สวยงามยิ่ง โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว ของเมืองจางเจียเจี้ย *** 
 
ราคาทัวร์ 29,900 บาท
วันเดินทาง 1-6 , 15-20,22-27 ส.ค. 57
29 ส.ค.57 – 3 ก.ย. 57
8-13 ส.ค.57  (วันแม่)
5-10, 12-17,19-24 ก.ย. 57
สายการบิน Kenya Airways (KQ)
Code  
 


top