ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก ทัวร์จีน 2557 เที่ยวจางเจียเจี้ย 2014 หุบเขาอวตาร โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ย โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว เมืองโบราณเฟิ่งหวง ราคาประหยัด รับจัดกรุ๊ปทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2557 ฉางซา จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร 6 วัน

PDF Print E-mail

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2557ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2557 บินเข้าฉางซาจางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ถ้ำเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ภาพเขียนสิบลี้ โชว์จิ้งจอกขาว  จินเปียซี (ลำธารแส้ทอง) หวงซือจ้าย ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ถ้ำพญามังกร ถนนคนเดิน
 
ราคาทัวร์ 27,900 บาท
วันเดินทาง 11-16 เมษายน 2557 (สงกรานต์)
สายการบิน China Southern  Airlines (CZ)
Code CSX-6D4N-CZ
 

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา หุบเขาอวตารจางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน ทัวร์จีน มีนาคม - เมษายน 2557 ราคาถูก

PDF Print E-mail

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย zhangjiajie China Tour สงกรานต์ 2557 ทัวร์จางเจียเจี้ย มีนาคม - เมษายน 2557 มหัศจรรย์มรดกโลก “จ า ง เ จี ย เ จี้ ย” ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อ ว ต า ร” กวางเจา ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ โรงเรียนสอนภาพวาดทราย ภูเขาเทียนจื่อซาน สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า สวนสารธารณะเฮ่องหลง ระเบียงภาพวาดสิบลี้ ลำธารแส้ทอง (จินเปียนซี) ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่- ตลาดค้าส่งเป่ยจิงลู่  ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว ที่สวยงามที่สุดของจางเจียเจี้ย 
ราคาทัวร์ 26,900 บาท
วันเดินทาง 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 มี.ค./ 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30 เม.ย.- 4 พ.ค.57 
สายการบิน Srilankan Airlines (UL)
Code zhangjiajie02
 

ทัวร์จีน สงกรานต์2557 ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 4 คืน

PDF Print E-mail

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2557ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2557 บินเข้าฉางซา เทียนเหมินซาน โรงเรียนสอนภาพวาดทราย ถ้ำหวังต้ง  เขาเทียนจื่อซาน สวนสาธารณะเฮ่อ หลง สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า เมืองโบราณเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน ช้อปปิ้งถนนหวงซิง ชมโชว์จิ้งจอกขาว
 
ราคาทัวร์ 28,900 บาท
วันเดินทาง 11-16 เมษายน 2557 (สงกรานต์)
สายการบิน China Southern  Airlines (CZ)
Code CSX-6D4N-CZ
 

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย กวางเจา ฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน มีนาคม - เมษายน 2557

PDF Print E-mail

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ราคาถูกทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2557 ชมมหัศจรรย์มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อ ว ต า ร” กวางเจา ฉางซา เฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ถ้ำพญามังกร เทียนจื่อซาน สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ลำธารแส้ทอง สวนสาธารณะเฮ่อหลง-ระเบียงภาพ 10 ลี้  ชมโชว์อลังการที่สวยงามยิ่ง โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว ของเมืองจางเจียเจี้ย
ราคาทัวร์ 28,900 บาท
วันเดินทาง 7-12, 14-19, 21-26, 28 มี.ค.- 2 เม.ย./ 4-9, 11-16, 18-23, 25-30เม.ย.57
สายการบิน Srilankan Airlines (UL)
Code CSX-6D5N-UL
 

ทัวร์จางเจียเจี้ย กวางเจา ฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน KQ

PDF Print E-mail

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย 2557ชมมหัศจรรย์มรดกโลก จางเจียเจี้ย ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ในอวตาร บินเข้ากวางเจา ฉางซา เฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ถ้ำพญามังกร เทียนจื่อซาน สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ลำธารแส้ทอง สวนสาธารณะเฮ่อหลง-ระเบียงภาพ 10 ลี้  ชมโชว์อลังการที่สวยงามยิ่ง โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว ของเมืองจางเจียเจี้ย *** 
 
ราคาทัวร์ 29,900 บาท
วันเดินทาง 2-7, 13-18, 23-28 เม.ย./ 7-11, 16-21, 23-28 พ.ค.57
สายการบิน Kenya Airways (KQ)
Code CSX-6D5N-KQ
 


top