ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จีน 2557 เที่ยวจีน 2014 ทัวร์เมืองจีน ราคาโปรโมชั่น ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์คุนหมิง ทัวร์กุ้ยหลิน รับจัดกรุ๊ปทัวร์จีน ราคาถูก ประหยัด

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่โป่หลิน 3 วัน 2 คืน กันยายน - ตุลาคม 2014 Fair New1-EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง 2014 ดีสนีย์แลนด์ พระใหญ่ลันเตา ทัวร์ฮ่องกง กันยายน - ตุลาคม 2557 นมัสการพระใหญ่โป่หลิน กระเช้านองปิง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมพลุไฟตระการตา นั่งรถรางขึ้นเดอะพีค รีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งนาธาน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ EMIRATES AIRLINES (EK) AIRBUS 380-200 เครื่องใหญ่ที่สุดในโลก มีทีวีส่วนตัวหลังเบาะทุกที่นั่ง
ราคาทัวร์ 20,900 บาท
วันเดินทาง 06 - 08  ก.ย. 57
13 - 15  ก.ย. 57
20 - 22  ก.ย. 57
27 - 29  ก.ย. 57
04 - 06  ต.ค. 57
11 - 13  ต.ค. 57
18 - 20  ต.ค. 57
21 - 23  ต.ค. 57 (วันปิยะ)
22 - 24  ต.ค. 57 (วันปิยะ)
23 - 25  ต.ค. 57 (วันปิยะ)
25 - 27  ต.ค. 57
สายการบิน Emirate Airlines (EK)
Code Fair New1 HKG-EK
 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน กันยายน - ตุลาคม2557-Fair3B-EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซิ่นเจิ้น 2014ทัวร์ฮ่องกง กันยายน - ตุลาคม  2557 เที่ยวมาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นพอลล์ เซนาโด้สแควร์  The Venetian Resort จูไห่..ชมโชว์อลังการหยวนหมิง,วัดไป๋หลิน,สาวงามหวีหนี่, ช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินกงเป่ย  ฮ่องกง..นั่งรถรางขึ้นเดอะพีค, เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์,วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้ง ถนนนาธาน, อาหารพิเศษ...อาหารทะเล
ราคาทัวร์  20,900 บาท
วันเดินทาง 04 - 07 ก.ย. 57
11 - 14 ก.ย. 57
18 - 21 ก.ย. 57
25 - 28 ก.ย. 57
02 - 05 ต.ค. 57
09 - 12 ต.ค. 57
16 - 19 ต.ค. 57
23 - 26 ต.ค. 57 (วันปิยะ)
30 ต.ค. - 02 พ.ย. 57
สายการบิน Emirate Airlines (EK)
Code Fair3B-HKG-MFM-SZX-4D-EK
 

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน กันยายน - ตุลาคม 2557 FAIR2 - EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ สงกรานต์ 2014ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กันยายน- ตุลาคม 2014 ช้อปปิ้ง Lowu City หมู่บ้านวัฒนธรรม โชว์ตระการตา ทัวร์ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ชมวิวเกาะฮ่องกง เขาวิคทรอเรียพีค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อิสระช้อปปิ้งนาธาน
ราคาทัวร์ 20,900 บาท
วันเดินทาง 04 - 07 ก.ย. 57
11 - 14 ก.ย. 57
18 - 21 ก.ย. 57
25 - 28 ก.ย. 57
02 - 05 ต.ค. 57
09 - 12 ต.ค. 57
16 - 19 ต.ค. 57
23 - 26 ต.ค. 57 (วันปิยะ)
30 ต.ค. - 02 พ.ย. 57

สายการบิน Emirate Airlines (EK)
Code FAIR 2-HKG-DIS-SZX-4D3N-EK
 

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า เซินเจิ้น 4 วัน กรกฎาคม- สิงหาคม 2557 Fair3 - RJ

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซิ่นเจิ้น 2014ทัวร์ฮ่องกง กรกฎาคม- สิงหาคม 2557 เที่ยวมาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นพอลล์ เซนาโด้สแควร์  The Venetian Resort เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง Lowu หมู่บ้านวัฒนธรรม ชมโชว์ตระการตา ฮ่องกง วิคทอเรียพีค รีพัสเบย์ ดิสนีย์แลนด์ พิเศษ..อาหารทะเล, เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดงรสเลิศ
ราคาทัวร์  21,900 บาท
วันเดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)
Code Fair3-HKG-MFM-SZX-4D-RJ
 

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน ราคาถูก มิถุนายน 2557 - SPECIAL -UL

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง 2557ทัวร์ฮ่องกง มิถุนายน 2557 ฮ่องกง เซินเจิ้น หมู่บ้านวัฒนธรรม ยาบัวหิมะ ช้อปปิ้งหลอวู่ ชมโชว์อลังการ เซินเจิ้น-วิคตอเรียพีค-หาดรีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งนาธาน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักเซินเจิ้น 2 คืน) อาหารพิเศษ .. เป๋าฮื้อ+Seafood+ Red Wine + เป็ดปักกิ่ง โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ SRILANKAN AIRLINE (UL)
ราคาทัวร์ 12,900 บาท
วันเดินทาง 21-23, 28-30, มิ.ย.5-7 ,10-12,12-14,19-21,26-28ก.ค.57
สายการบิน SRILANKAN AIRLINE (UL)
Code Special HKG-SZX-3D2N-UL
 

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน Fair New1.2 - UL

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 2557ทัวร์ฮ่องกง มิถุนายน - กรกฎาคม 2014 ดิสนีย์แลนด์ รีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งนาธาน (ฮ่องกง 2 คืน) 
ราคาทัวร์  17,900 บาท
วันเดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม  2557
สายการบิน SRILANKAN AIRLINE (UL)
Code Fair New.1.2 HKG-EK
 

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน ราคาถูก มิถุนายน 2557 - SPECIAL -EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง 2557ทัวร์ฮ่องกง มิถุนายน 2557 ฮ่องกง เซินเจิ้น หมู่บ้านวัฒนธรรม ยาบัวหิมะ ช้อปปิ้งหลอวู่ ชมโชว์อลังการ เซินเจิ้น-วิคตอเรียพีค-หาดรีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งนาธาน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักฮ่องกง 1 คืน, เซินเจิ้น 1 คืน) อาหารพิเศษ .. เป๋าฮื้อ+Seafood+ Red Wine + เป็ดปักกิ่ง โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ EMIRATES AIRLINE (EK)
AIRBUS 380-200 เครื่องใหญ่ที่สุดในโลก มีทีวีส่วนตัวหลังเบาะทุกที่นั่ง
ราคาทัวร์ 15,900 บาท
วันเดินทาง 1-3, 4-6, 8-10, 11-13, 15-17, 18-20, 22-24, 25-27, 29-31 พ.ค./ 5-7, 8-10, 12-14, 15-17, 19-21, 22-24, 26-28 มิ.ย./ 29 มิ.ย.-1 ก.ค.57
สายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK)
Code Special HKG-SZX-3D2N-EK
 

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน Fair New1.2 - EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 2557ทัวร์ฮ่องกง พฤษภาคม - สิงหาคม 2014 ดิสนีย์แลนด์ รีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งนาธาน (ฮ่องกง 2 คืน) 
ราคาทัวร์  20,900 บาท
วันเดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2557
สายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK)
Code Fair New.1.2 HKG-EK
 

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่โป่หลิน 3 วัน 2 คืน Fair New1.1 - RJ

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 2557ทัวร์ฮ่องกง กรกฎาคม- สิงหาคม 2014 พระใหญ่โป่หลิน กระเช้านองปิง รีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งนาธาน (ฮ่องกง 2 คืน) 
ราคาทัวร์  19,900 บาท
วันเดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2557
สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)
Code Fair New.11 HKG-RJ
 

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าไหว้พระ6วัดดัง4วัน3คืน-RJ

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 2014ทัวร์ ฮ่องกง 2557 มาเก๊า: ชมองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า, ซากประตูโบสถ์เซ็นพอลล์, ช้อปเซนาโด้สแควร์ สัมผัสความอลังการโรงแรมระดับเกิน 5 ดาว The Venetian Macao Resort
ฮ่องกง: จุดชมวิว VICTORIA PEAK, เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัสเบย์, วัดแชกง, วัดหวังต้าเซียน, วัดชีฉีหลิง , นั่งกระเช้านองปิง 360 พระใหญ่โป่หลิน , ช้อปปิ้งนาธาน และซิตี้เกทเอาท์เลต ชมแสงเลเซอร์ A Symphony of light  ที่ Avenue Of Star
ราคาทัวร์  26,900 บาท
วันเดินทาง 05 - 08 มิ.ย. 57 / 07 - 10 มิ.ย. 57 / 12 - 15 มิ.ย. 57 / 14 - 17 มิ.ย. 57 / 19 - 22 มิ.ย. 57 / 21 - 24 มิ.ย. 57 / 26 - 29 มิ.ย. 57 / 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 57
สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)
Code Temple1.1 : HKG-MFM-4D-RJ
Last Updated on Tuesday, 10 June 2014 10:08
 

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน ราคาถูก กันยายน - ตุลาคม 2557- FAIR1-EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง กุมภาพันธ์ 2557ทัวร์ฮ่องกง กันยายน - ตุลาคม 2557 ฮ่องกง เซินเจิ้น หมู่บ้านวัฒนธรรม ยาบัวหิมะ ช้อปปิ้งหลอวู่ ชมโชว์อลังการ เซินเจิ้น-วิคตอเรียพึค-หาดรีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งนาธาน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักฮ่องกง 1 คืน, เซินเจิ้น 1 คืน) โดยสายการบิน เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ EMIRATES AIRLINES (EK) AIRBUS 380-200 เครื่องใหญ่ที่สุดในโลก มีทีวีส่วนตัวหลังเบาะทุกที่นั่ง 
ราคาทัวร์ 19,900 บาท
วันเดินทาง 06 - 08  ก.ย. 57
13 - 15  ก.ย. 57
20 - 22  ก.ย. 57
27 - 29  ก.ย. 57
04 - 06  ต.ค. 57
11 - 13  ต.ค. 57
18 - 20  ต.ค. 57
21 - 23  ต.ค. 57 (วันปิยะ)
22 - 24  ต.ค. 57 (วันปิยะ)
23 - 25  ต.ค. 57 (วันปิยะ)
25 - 27  ต.ค. 57

สายการบิน Emirate  Airlines (EK)
Code Fair1 HKG-SZX-3D2N-EK
 

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า เซินเจิ้น 4 วัน กันยายน - ตุลาคม 2014-FAIR3-EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นพอลล์ เซนาโด้สแควร์  The Venetian Macao Resort เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง Lowu หมู่บ้านวัฒนธรรม ชมโชว์ ฮ่องกง  วิคทอเรียพีค รีพัสเบย์  ดิสนีย์แลนด์
ราคาทัวร์ 20,900 บาท
วันเดินทาง 04 - 07 ก.ย. 57
11 - 14 ก.ย. 57
18 - 21 ก.ย. 57
25 - 28 ก.ย. 57
02 - 05 ต.ค. 57
09 - 12 ต.ค. 57
16 - 19 ต.ค. 57
23 - 26 ต.ค. 57 (วันปิยะ)
30 ต.ค. - 02 พ.ย. 57
สายการบิน  EMIRATES AIRLINES (EK)
Code Fair3-HKG-MFM-SZX-4D-EK
 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน กรกฎาคม - สิงหาคม2557 Fair3B - RJ

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซิ่นเจิ้น 2014ทัวร์ฮ่องกง กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 เที่ยวมาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นพอลล์ เซนาโด้สแควร์  The Venetian Resort จูไห่..ชมโชว์อลังการหยวนหมิง,วัดไป๋หลิน,สาวงามหวีหนี่, ช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินกงเป่ย  ฮ่องกง..นั่งรถรางขึ้นเดอะพีค, เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์,วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้ง ถนนนาธาน, อาหารพิเศษ...อาหารทะเล
ราคาทัวร์  21,900 บาท
วันเดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2557
สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)
Code Fair3-HKG-MFM-SZX-4D-RJ
 

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน ราคาถูก กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 - SPECIAL-RJ

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง 2557ทัวร์ฮ่องกง กรกฎาคม- สิงหาคม 2557 ฮ่องกง เซินเจิ้น หมู่บ้านวัฒนธรรม ยาบัวหิมะ ช้อปปิ้งหลอวู่ ชมโชว์อลังการ เซินเจิ้น-วิคตอเรียพีค-หาดรีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งนาธาน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักเซินเจิ้น 2 คืน) โดยสายการบิน ROYAL JORDANAIN (RJ)
ราคาทัวร์ 18,900 บาท
วันเดินทาง 03 - 05 ก.ค. 57  / 06 - 08 ก.ค. 57 / 10 - 12 ก.ค. 57 (วันอาสาฬ+เข้าพรรษา) /  13 - 15 ก.ค. 57 / 17 - 19 ก.ค. 57 / 20 - 22 ก.ค. 57 / 24 - 26 ก.ค. 57
27 - 29 ก.ค. 57 / 31 ก.ค. - 02 ส.ค. 57 / 07 - 09 ส.ค. 57 / 10 - 12 ส.ค. 57 (วันสารทจีน+วันแม่) / 12 - 14 ส.ค. 57 (วันแม่) / 14 - 16 ส.ค. 57
17 - 19 ส.ค. 57 / 21 - 23 ส.ค. 57 / 24 - 26 ส.ค. 57 / 28 - 30 ส.ค. 57 / 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 57
สายการบิน Royal Jordanian (RJ)
Code Fair1 HKG-SZX-3D2N-RJ
 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 Fresh1-UL

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน ราคาถูกทัวร์ฮ่องกง  มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัสเบย์ จุดชมวิววิคทอเรียพีค ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า,ซากประตูโบสถ์เซ็นพอลล์,ช้อปเซนาโด้สแควร์
สัมผัสความอลังการโรงแรมระดับเกิน 5 ดาว The Venetian Macao Resort พักโรงแรมระดับมาตรฐาน (มาเก๊า 1 คืน, ฮ่องกง 1 คืน)
ราคาทัวร์ 15,900 บาท
วันเดินทาง 21 - 23  มิ.ย. 57
28 - 30  มิ.ย. 57
05 - 07  ก.ค. 57
10 - 12  ก.ค. 57 (วันอาสาฬ+เข้าพรรษา)
12 - 14  ก.ค. 57(วันเข้าพรรษา)
19 - 21  ก.ค. 57
26 - 28  ก.ค. 57
สายการบิน SRILANKAN AIRLINE (UL)
Code Fresh1-HKG-MFM-3D-UL
 

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่โป่หลิน 3 วัน 2 คืน Fair New1.1 - UL

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 2557ทัวร์ฮ่องกง มิถุนายน - กรกฎาคม 2014 พระใหญ่โป่หลิน กระเช้านองปิง รีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งนาธาน (ฮ่องกง 2 คืน) 
ราคาทัวร์  16,900 บาท
วันเดินทาง 21 - 23  มิ.ย. 57
28 - 30  มิ.ย. 57
05 - 07  ก.ค. 57
10 - 12  ก.ค. 57 (วันอาสาฬ+เข้าพรรษา)
12 - 14  ก.ค. 57(วันเข้าพรรษา)
19 - 21  ก.ค. 57
26 - 28  ก.ค. 57
สายการบิน SRILANKAN AIRLINE (UL)
Code Fair New.1.1 HKG-UL
 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 Fair3B - EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซิ่นเจิ้น 2014ทัวร์ฮ่องกง กรกฎาคม - สิงหาคม2557 เที่ยวมาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นพอลล์ เซนาโด้สแควร์  The Venetian Resort จูไห่..ชมโชว์อลังการหยวนหมิง,วัดไป๋หลิน,สาวงามหวีหนี่, ช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินกงเป่ย  ฮ่องกง..นั่งรถรางขึ้นเดอะพีค, เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์,วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้ง ถนนนาธาน, อาหารพิเศษ...อาหารทะเล
ราคาทัวร์  21,900 บาท
วันเดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2557
สายการบิน Emirate Airlines (EK)
Code Fair3-HKG-MFM-SZX-4D-EK
 

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่โป่หลิน 3 วัน 2 คืน Fair New1.1 - EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 2557ทัวร์ฮ่องกง พฤษภาคม - สิงหาคม 2014 พระใหญ่โป่หลิน กระเช้านองปิง รีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งนาธาน (ฮ่องกง 2 คืน) 
ราคาทัวร์  19,900 บาท
วันเดินทาง 05 - 07  ก.ค. 57
10 - 12  ก.ค. 57 (วันอาสาฬ+เข้าพรรษา)
12 - 14  ก.ค. 57 (วันเข้าพรรษา)
19 - 21  ก.ค. 57
26 - 28  ก.ค. 57
02 - 04  ส.ค. 57
09 - 11  ส.ค. 57 (วันสารทจีน)
10 - 12  ส.ค. 57 (วันสารทจีน+วันแม่)
11 - 13  ส.ค. 57 (วันแม่)
16 - 18  ส.ค. 57
23 - 25  ส.ค. 57
30 ส.ค. - 01 ก.ย. 57
สายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK)
Code Fair New.1.1 HKG-EK
 

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าไหว้พระ6วัดดัง4วัน3คืน-EK

PDF Print E-mail

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 2014ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า มิถุนายน - สิงหาคม 2557 มาเก๊า: ชมองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า, ซากประตูโบสถ์เซ็นพอลล์, ช้อปเซนาโด้สแควร์ สัมผัสความอลังการโรงแรมระดับเกิน 5 ดาว The Venetian Macao Resort
ฮ่องกง: จุดชมวิว VICTORIA PEAK, เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัสเบย์, วัดแชกง, วัดหวังต้าเซียน, วัดชีฉีหลิง , นั่งกระเช้านองปิง 360 พระใหญ่โป่หลิน , ช้อปปิ้งนาธาน และซิตี้เกทเอาท์เลต ชมแสงเลเซอร์ A Symphony of light  ที่ Avenue Of Star
ราคาทัวร์  25,900 บาท
วันเดินทาง 05 - 08 มิ.ย. 57 / 12 - 15 มิ.ย. 57 / 19 - 22 มิ.ย. 57 / 26 - 29 มิ.ย. 57 // 03 - 06 ก.ค. 57
10 - 13 ก.ค. 57 (วันอาสาฬ+เข้าพรรษา)
11 - 14 ก.ค. 57 (วันอาสาฬ+เข้าพรรษา)
17 - 20 ก.ค. 57
24 - 27 ก.ค. 57
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 57
07 - 10 ส.ค. 57 (วันสารทจีน)
09 - 12 ส.ค. 57 (วันสารทจีน+วันแม่)
10 - 13 ส.ค. 57 (วันสารทจีน+วันแม่)
14 - 17 ส.ค. 57
21 - 24 ส.ค. 57
28 – 31 ส.ค. 57
สายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK)
Code Temple2.1 : HKG-MFM-4D-EK
Last Updated on Tuesday, 10 June 2014 10:52
 

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน 2คืน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (ฮ่องกง 2 คืน)โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)

PDF Print E-mail

 

ทัวร์ฮ่องกง โปรโมชั่น 2556ทัวร์ฮ่องกง มิถุนายน - กรกฎาคม 2557  ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน 2คืน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (ฮ่องกง 2 คืน)โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)

ฮ่องกง: จุดชมวิว VICTORIA PEAK, เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัสเบย์, วัดแชกง,  วัดชีฉีหลิง , วัดหวังต้าเซียน,นั่งกระเช้านองปิง 360 พระใหญ่โป่หลิน , ช้อปปิ้งนาธาน และซิตี้เกทเอาท์เลต...ชมแสงเลเซอร์ A Symphony of light  ที่ Avenue Of Star…

ราคาทัวร์ 20,900 บาท
วันเดินทาง 26-28 มิ.ย./ 29 มิ.ย.-1 ก.ค.57 // 3-5,6-8,10-12,13-15,17-19,20-22,24-26,27-29,ก.ค.57, 31ก.ค.57 -2 ส.ค.57 // 7-9 ,10-12,12-14,14-16,17-19,21-23,,24-26,28-30,ส.ค.57 ,
31ส.ค.57 -2 ก.ย.57
สายการบิน Royal jordanian  (RJ)
Code  Temple1 : HKG - POLIN - VICTORIA PEAK
Last Updated on Monday, 09 June 2014 14:14
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 3 of 5
top